Hynna Kraftverk

  • Oppdragsgiver: NME
  • Bygging av 1,7km rørgate, (1,4km GRP1400 rør, og 0,3km GRP1000 rør)
  • Grunnarbeid for 2 stk Dammer, og Kraftstasjon

Hynna Kraftverk
Hynna Kraftverk
Hynna Kraftverk
Hynna Kraftverk
Hynna Kraftverk
Hynna Kraftverk
Hynna Kraftverk
Hynna Kraftverk
Hynna Kraftverk
Hynna Kraftverk
Hynna Kraftverk
Hynna Kraftverk