Gjelhaugen Boligfelt.

  • Oppdragsgiver: Selbu Kommune
  • Vei vann og avløp til 8 stk nye tomter.
  • Fjellgrøfter.
  • Renseanlegg for spillvann for min 50PE

Gjelhaugen Boligfelt.
Gjelhaugen Boligfelt.