FV705 Gang Og Sykkelvei Stigamælan

  • Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
  • Bygging av 1450meter ny gang og sykkelvei
  • Sprengning og transport av 34000 m3 fjellskjæring fordelt på 2 paller. Høyde skjæring ca 20meter.
  • Lasting og transport av 17000m3 løsmasse.
  • Sikring av fjellskjæring med bolter, mur og nett.
  • Ca 500 m2 natursteinsmurer mot fylkesvei.
  • Støytiltak av enebolig.
  • 40stk gatelys.
  • Forsterkning av fylkesvei 705, samt eresjonsikring av skråning mot elv (NEA)
  • ca 28stk kummer, med tilhørende VA grøfter.

FV705 Gang og sykkelvei Stigamælan
FV705 Gang og sykkelvei Stigamælan
FV705 Gang og sykkelvei Stigamælan
FV705 Gang og sykkelvei Stigamælan