Væla Kraftverk

  • Oppdragsgiver: Clements Elvekraft
  • Rørgate 800meter, dimensjon 900mm GRP
  • Buedam, med plastret motfylling av stein.
  • Kraftstasjon og grunnarbeider for trafo.

Væla Kraftverk.
Væla Kraftverk.
Væla Kraftverk.
Væla Kraftverk.
Væla Kraftverk.
Væla Kraftverk.
Væla Kraftverk.
Væla Kraftverk.